Om Ildne

Ildne leverer, inkluderer og trygger. La oss fortelle deg hvordan vi tenner gnisten og beholder gløden til jobben er gjort.

Ildne leder medarbeidere og kunder til suksess sammen. Vi er et framtidsrettet konsulentselskap som leverer høyt kompetente tekniske og prosjektadministrative ressurser til norske og internasjonale prosjekter hovedsakelig innen olje- og gassindustrien, bygg og anlegg, fornybar energi, marin og annen landbasert industri. 

Ildne er med hele veien. Våre medarbeidere bistår i alle faser i prosjektet – fra studier, design, planlegging og prosjektering til installasjon, test og ferdigstillelse. Vi arbeider med langsiktige løsninger som sikrer stabilitet for alle parter.

Ildne arbeider tett på i alle prosesser. Alle behov blir møtt og målet blir nådd. Nøkkelen til å lykkes – og trives – ligger i god kommunikasjon, åpen dialog og interessante utfordringer.

Ildne velger de beste. I møtet med aktuelle kandidater ser alltid etter de beste faglige forutsetningene. Samtidig søker vi den ekstra evnen og viljen til å yte det som virkelig trengs.

Ildne beholder de beste. Vi gir medarbeiderne mulighet til å utvide nettverket sitt og styrke arbeidserfaringen sin. Medarbeiderne når nye høyder gjennom sine egne prestasjoner i ulike prosjekter, og har hele tiden Ildne som fast arbeidsgiver.

Ildne står støtt når markedet svinger. Vi skal være en stabil aktør med en positiv evne til å omstille oss. Prosjektenes fleksibilitet er det som gir oss trygghet og høy mobilitet i markedet skaper alltid nye muligheter.

Ildne er basert på solid erfaring. Våre administrative ledere har arbeidet i bransjen lenge og har spesialkompetanse innen rekruttering og kvalitetssikring av dyktige medarbeidere.

Ildne har alltid en plan. Klare strategier gir resultater og hvert eneste steg har et mål. Vi har store ambisjoner på alles vegne og arbeider fokusert hver dag for å strekke oss forbi målene.

Ildne kjenner verdien av humankapital. Alle mennesker ønsker å være en del av noe, å bli møtt, sett og ivaretatt. Ildne bygger relasjoner som betyr noe og viser at vi vil hverandre vel. 

Ildnes verdier er menneskene. Humankapital er våre produktive og skapende evner i en arbeidssituasjon.

Ildne er sjenerøse mot hverandre. Å dele kunnskap er en forutsetning for å lykkes sammen. Vi gir hverandre gode tips og nyter av hverandres nettverk. Kundene kan spørre oss om råd og vi svarer alltid ærlig.

Ildne står aldri stille. Vi vet at kunnskap må ivaretas og utvikles, og investerer i videreutdanning for våre medarbeidere. Vi samler den beste kompetansen – og styrke den. Det tjener alle parter på.

Ildne kan industrien. Vi har vært der selv og kjenner utfordringene. HMS har høyeste prioritet og er forankret i selskapets ledelse. Alle ansatte kjenner, forstår og etterlever Ildnes HMS-politikk og våre etiske retningslinjer.

Ildne tar ansvar for sikkerheten. Våre HMS-mål er like enkle som de er krevende. Vi vil ha null ulykker eller nestenulykker, null arbeidsrelatert sykefravær og null fraværsskader. Våre gode forsikrings- og pensjonsordninger skaper også trygghet.

Ildne gjør arbeidshverdagen smartere. Våre driftssystemer er mobiltilpassede. Dette gjør eksempelvis timeføring og godkjenning av timer enkelt og tidsbesparende for medarbeidere og kunder.

Ildne gjør arbeidshverdagen hyggeligere. Kundene skal legge merke til at vi gleder oss til å gå på jobb hver dag. Rause ord og anerkjennelse for egne prestasjoner bidrar til en positiv innstilling og en inkluderende arbeidsplass.

Ildne fremmer fysisk aktivitet. Vi stimulerer våre medarbeidere til aktivitet og legger til rette for helsefremmende tiltak. Bevegelse skaper energi og vi kjenner på kroppen at det lønner seg.

Ildne betyr å fyre opp. Vår intensjon er å skape glød, motivasjon, inspirasjon og glede gjennom riktige veivalg og utvikling. Vi brenner for å få jobben gjort. Nå vet du hvem vi er og hvor du finner oss.

Vi finner medarbeideren som kunden trenger og oppdragsgiveren som medarbeideren ønsker seg.